ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ก.ย. 63 รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว
รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว จาก สพป.อบ.1
โรงเรียนบ้านนามึน สพป.อบ.1
14 ส.ค. 63 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป.อบ.1 เข้าศึกษาดูงาน
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป.อบ.1 เข้าศึกษาดูงาน "โรงเรียนที่ชนะเลิศสถานศึกษาพระราชทานปฐิมวัย ปีการศึกษา 2562" Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านนามึน โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
13 ส.ค. 63 โรงเรียนบ้านนามึนจะจัดกิจกรรมพิธีไว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านนามึนจะจัดกิจกรรมพิธีไว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านนามึน PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์
อาคารอเนกประสงค์ / ชุดสีกากีแขนยาว โรงเรียนบ้านนามึน
05 ส.ค. 63 กลุ่มงานทันตกรรมฯ รพ.50พรรษาฯ ตรวจสุขภาพฟัน ชั้นอนุบาล1-3
ห้องอนุบาล รพ.50พรรษาฯ