คณะผู้บริหาร

นายปรีชา สุขศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา