ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนระดับที่ 3
นาย วิจิตรศิลป์ คำผาสุข ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านนามึน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563
ณ ห้องแกรนด์บลอนรูม โรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2563,09:53   อ่าน 265 ครั้ง