ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3546) 22 มิ.ย. 63
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3527) 17 มิ.ย. 63
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์ COVID19 (อ่าน 3585) 01 มิ.ย. 63
รับการนิเทศและติดตามการเรียนในรูปแบบออนไลน์ฯ โดยสพป.อบ.1 (อ่าน 3601) 26 พ.ค. 63
รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากคุณยุวรินทร์ เผื่อนผึ้งและคณะ (อ่าน 3504) 22 พ.ค. 63
สำรวจความพร้อมให้การช่วยเหลือฯ ในการเรียนรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 3515) 21 พ.ค. 63